Процедури

Процедура № 4004 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 23.03.2020
Втора дата
Начална цена 950.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет "Доставка чрез закупуване на препарати за разстителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП ДГС Гурково за срок от 12 месеца."

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.