Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3177 ДГС Гурково 26.06.2019 194131, 194132, 194133, 194144
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
223 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 1900 куб.м. 1064 куб.м. 297 куб.м. 3558 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,трп
Продажба на стояща дървесина на корен 164,830.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3176 ДГС Гурково 26.06.2019 194136, 194143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
564 куб.м. 289 куб.м. 0 куб.м. 1511 куб.м. 573 куб.м. 23 куб.м. 2960 куб.м.
бб,здгл,см,вб,ел,бк,гбр,здб,брз,врб,трп,яв,лп,мждр
Процедури за добив на дървесина 104,645.62 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3075 ДГС Гурково 21.05.2019 194135,194136,194137,194138,194139,194140,194141,194142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1489 куб.м. 245 куб.м. 0 куб.м. 3124 куб.м. 1243 куб.м. 402 куб.м. 6503 куб.м.
бб,см,чб,здгл,вб,ел,бк,гбр,здб,яв,трп,брз,врб,шст,дчрш,мждр,яс
Процедури за добив на дървесина 186,867.47 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3074 ДГС Гурково 21.05.2019 194131, 194132, 194133
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 1097 куб.м. 283 куб.м. 0 куб.м. 1509 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб
Продажба на стояща дървесина на корен 64,429.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3073 ДГС Гурково 21.05.2019 194134
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
383 куб.м. 146 куб.м. 0 куб.м. 700 куб.м. 137 куб.м. 0 куб.м. 1366 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,здб,мждр,дчрш,яв,брз,яс
Продажба на стояща дървесина на корен 71,943.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за МП Виж пълна информация
3072 ДГС Гурково 21.05.2019 1903
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 287 куб.м.
бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 11,428.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за МП от горска територия ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Виж пълна информация
3071 ДГС Гурково 21.05.2019 174117
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 13,860.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
3070 ДГС Гурково 21.05.2019 194137, 194139, 194140, 194142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1181 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 1531 куб.м. 867 куб.м. 402 куб.м. 4000 куб.м.
бк,гбр,здб,яв,яс,трп,бб,чб,здгл
Процедури за продажба на дървесина 298,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
3069 ДГС Гурково 21.05.2019 194138
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 46 куб.м.
бб
Процедури за продажба на дървесина 4,430.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация
3040 ДГС Гурково 28.05.2019 Открита процедура 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддържане на стари менерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково" Виж пълна информация
3000 ДГС Гурково 24.04.2019 Събиране на оферти с обява 550.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП ДГС Гурково" Виж пълна информация
2929 ДГС Гурково 08.05.2019 Открита процедура 16,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други/, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника в случай на необходимост, за нуждите на ТП "ДГС Гурково" за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
2916 ДГС Гурково 26.03.2019 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други бланки за нуждата на ТП ДГС Гурково" Виж пълна информация
2915 ДГС Гурково 29.03.2019 194129, 194130
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
251 куб.м. 98 куб.м. 0 куб.м. 434 куб.м. 250 куб.м. 13 куб.м. 1046 куб.м.
бб, бк, гбр, здб, трп
Процедури за добив на дървесина 35,758.96 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2914 ДГС Гурково 29.03.2019 194131
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 267 куб.м.
бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 10,656.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
2879 ДГС Гурково 14.03.2019 194127, 194128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
153 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 857 куб.м. 825 куб.м. 7 куб.м. 1842 куб.м.
бк, гбр, здб, кл
Процедури за продажба на дървесина 137,845.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
2878 ДГС Гурково 14.03.2019 194127, 194128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
153 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 857 куб.м. 825 куб.м. 7 куб.м. 1842 куб.м.
бк, гбр, здб, кл
Процедури за добив на дървесина 42,340.83 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2825 ДГС Гурково 29.03.2019 Открита процедура 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за МПС собственост на ТП ДГС Гурково за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
2799 ДГС Гурково 15.02.2019 1901, 1902
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
137 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 227 куб.м.
бб, см, здгл, чб, бк
Процедури за продажба на дървесина 20,415.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация
2798 ДГС Гурково 15.02.2019 194126
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 29 куб.м. 300 куб.м. 382 куб.м.
тп
Продажба на стояща дървесина на корен 17,687.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация