slide

Процедури | ДГС Гурково

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6083 ДГС Гурково 05.04.2022 Договаряне 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6082 ДГС Гурково 04.05.2022 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6025 ДГС Гурково 17.03.2022 чб, здб, гбр, мждр, цр, ак, срлп, трп 224101, 224102 Процедури за добив на дървесина 20,173.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5799 ДГС Гурково 10.12.2021 бб,чб,см,здгл,вб,бк,гбр,здб,трп,яв,мждр,кл,цр,срлп,врб,брз,шст,бл, 224104,224105, 224106,224108, 224109,224110,224111,224112, 224113, 224114,224115, 224116,224117, 224118,224119, 224120, 224121, 224122,224123 Процедури за добив на дървесина 488,662.46 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5695 ДГС Гурково 23.11.2021 здб, бк, гбр, пкл 214136 Процедури за добив на дървесина 8,839.92 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5675 ДГС Гурково 07.01.2022 Открита процедура 16,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5649 ДГС Гурково 28.10.2021 здб, гбр, пкл 214135 Процедури за добив на дървесина 19,686.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5631 ДГС Гурково 10.01.2022 Открита процедура 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5600 ДГС Гурково 06.10.2021 214202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,604.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5580 на ДГС Гурково от 29.09.2021 е прекратена!
5580 ДГС Гурково 29.09.2021 бб, см, здгл, елст, бк, гбр, мждр, трп 214129 Процедури за продажба на дървесина 39,652.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5564 ДГС Гурково 16.09.2021 здб,бк,гбр, трп 214134 Процедури за добив на дървесина 8,374.08 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5563 ДГС Гурково 16.09.2021 здб,бк,гбр 214134 Процедури за продажба на дървесина 10,122.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5507 ДГС Гурково 17.08.2021 бк, гбр, бб, здгл 214132, 214133 и 204130 Процедури за продажба на дървесина 109,104.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5506 ДГС Гурково 11.08.2021 бк, гбр 214132 Процедури за добив на дървесина 28,028.02 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5491 ДГС Гурково 25.08.2021 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5476 ДГС Гурково 11.08.2021 здб, бк, гбр, мжд, чб, бб, см, здгл, елст, цр 214105, 214106, 214120, 214129, 214131 Процедури за продажба на дървесина 107,953.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5444 ДГС Гурково 20.07.2021 бк, гбр 214132 Процедури за продажба на дървесина 57,276.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5443 ДГС Гурково 20.07.2021 бк, гбр 214132, 214133 Процедури за добив на дървесина 55,744.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5422 ДГС Гурково 08.07.2021 бб,чб,бк,гбр,здб,цр,мждр,кл,трп,яв,яс 214106, 214131 Процедури за добив на дървесина 84,927.43 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5386 ДГС Гурково 14.07.2021 Открита процедура 16,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача