Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
325 ДГС Гурково 23.11.2016 Открита процедура 5,040.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. вкл. и техника в извънгаранционен срок/, за нуждите на ТП "ДГС Гурково". Виж пълна информация
285 ДГС Гурково 04.11.2016 Открита процедура 7,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми - зимни и летни" Виж пълна информация
283 ДГС Гурково 03.10.2016 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП "ДГС Гурково" Виж пълна информация
259 ДГС Гурково 21.10.2016 Открита процедура 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части/оригинални или алтернативни/ по заявка на възложителя за автомобилите собственост на ТП "ДГС Гурково" Виж пълна информация