slide

Документи | ДГС Гурково

Списъци на жители на Община Гурково, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-2025 год.
Файл
Добавен
29.04.2024 / ДГС Гурково
Списъци на жители на Община Николаево, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-2025 год.
Файл
Добавен
29.04.2024 / ДГС Гурково
Недървесни горски продукти
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Гурково
Информация МП
Файл
Добавен
07.11.2023 / ДГС Гурково
Списъци на жители на Община Николаево, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
29.05.2023 / ДГС Гурково
Списъци на жители на Община Гурково, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
29.05.2023 / ДГС Гурково
Информация МП
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Гурково
Информация МП
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Гурково
Информация по чл.38, ал.1
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Гурково
Обявление обект № 204134
Файл
Добавен
13.05.2020 / ДГС Гурково
Информация по чл.38, ал.1
Файл
Добавен
12.11.2019 / ДГС Гурково
Обявление за обект № 194150
Файл
Добавен
08.11.2019 / ДГС Гурково
Обявление обект № 194155
Файл
Добавен
10.10.2019 / ДГС Гурково
Обявление обект № 184151
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Гурково
Информация по чл. 38, ал. 1
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Гурково
Обявление за обект № 184149 и 184150
Файл
Добавен
24.10.2018 / ДГС Гурково
Обявление обект № 184147 и 184148
Файл
Добавен
19.09.2018 / ДГС Гурково
Обявление обект № 184145
Файл
Добавен
21.08.2018 / ДГС Гурково
Осигуряване на дърва за огрев за местно население през 2018г.
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Гурково
Обявление за обект № 184140
Файл
Добавен
13.07.2018 / ДГС Гурково