slide

Гoрска сертификация | ДГС Гурково

Доклад трудови злополуки 2023
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Гурково
Анализ ГВСК - 2023
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Гурково
9.4.2 9.4.4 Доклад мониторинг ВКС
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Гурково
8.2.1; 8.2.2 резюме мониторинг-2023
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Гурково
5.3. Анализ на външни ефекти - 2023
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Гурково
5.1. Списък НДГП - 2024г
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Гурково
4.2., 7.6 предвидени дейности 2024г
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Гурково
Doklad GVKS -DGS Gurkovo final
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Гурково
7.1.Политика за управление на горите
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Гурково
1.8. Declaration commitment
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Гурково
Доклад трудови злополуки 2021
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
Доклад трудови злополуки 2020
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
Доклад трудови злополуки 2019
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
Анализ на външни ефекти - 2019
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
5.3. Анализ на външни ефекти - 2022
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
5.3. Анализ на външни ефекти - 2021
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
5.3. Анализ на външни ефекти - 2020
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
4.2., 7.6 предвидени дейности 2022г
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
1.6-2.6-4.6_Vatreshni pravila dispute resolution
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
1.6. уведомление правила обезщетение ЗС
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково