slide

Гoрска сертификация | ДГС Гурково

Анализ ГВСК
Файл
Добавен
16.02.2022 / ДГС Гурково
Резюме мониторинг
Файл
Добавен
16.02.2022 / ДГС Гурково
Доклад трудови злополуки 2021 година
Файл
Добавен
15.02.2022 / ДГС Гурково
Анализ външни ефекти 2021 година
Файл
Добавен
15.02.2022 / ДГС Гурково
Списък НДГП 2022 година
Файл
Добавен
15.02.2022 / ДГС Гурково
Предвидени дейности 2022 година
Файл
Добавен
15.02.2022 / ДГС Гурково
Резюме мониторинг 2020г.
Файл
Добавен
03.02.2021 / ДГС Гурково
Доклад трудови злополуки 2020
Файл
Добавен
02.02.2021 / ДГС Гурково
Анализ на външни ефекти - 2020
Файл
Добавен
02.02.2021 / ДГС Гурково
Резюме - ГСП 2020
Файл
Добавен
02.02.2021 / ДГС Гурково
СПИСЪК НДГП 2021Г.
Файл
Добавен
02.02.2021 / ДГС Гурково
ПЛАНИРАНИ ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ 2021 ГОД.
Файл
Добавен
02.02.2021 / ДГС Гурково
ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГУРКОВО
Файл
Добавен
22.05.2020 / ДГС Гурково
Политика за управление на горите
Файл
Добавен
13.05.2020 / ДГС Гурково
Оценка на риска природни бедствия
Файл
Добавен
08.05.2020 / ДГС Гурково
РЕЗЮМЕ ДГС Гурково 2010
Файл
Добавен
07.05.2020 / ДГС Гурково
Списък НДГП 2020г.
Файл
Добавен
27.04.2020 / ДГС Гурково
доклад трудови злополуки - 2019г.
Файл
Добавен
27.04.2020 / ДГС Гурково
документи сертификация
Файл
Добавен
23.04.2020 / ДГС Гурково
Декларация за дългосрочно спазване на Принципите и Критериите на FSC
Файл
Добавен
23.04.2020 / ДГС Гурково