Грска сертификация

ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГУРКОВО
Файл
Добавен
22.05.2020 / ДГС Гурково
Политика за управление на горите
Файл
Добавен
13.05.2020 / ДГС Гурково
Оценка на риска природни бедствия
Файл
Добавен
08.05.2020 / ДГС Гурково
РЕЗЮМЕ ДГС Гурково 2010
Файл
Добавен
07.05.2020 / ДГС Гурково
Списък НДГП 2020г.
Файл
Добавен
27.04.2020 / ДГС Гурково
доклад трудови злополуки - 2019г.
Файл
Добавен
27.04.2020 / ДГС Гурково
документи сертификация
Файл
Добавен
23.04.2020 / ДГС Гурково
Декларация за дългосрочно спазване на Принципите и Критериите на FSC
Файл
Добавен
23.04.2020 / ДГС Гурково
ПРОЦЕДУРА ПО ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Файл
Добавен
22.04.2020 / ДГС Гурково
Планирани горскостопански дейности 2020 год.
Файл
Добавен
08.04.2020 / ДГС Гурково
Политика срещу корупцията и сродните на нея явления
Файл
Добавен
07.04.2020 / ДГС Гурково
Вътрешни правила за решаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности
Файл
Добавен
07.04.2020 / ДГС Гурково
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция
Файл
Добавен
07.04.2020 / ДГС Гурково
Вътрешни правила за процедиране със сигнали свързани с различна форма на дискриминация
Файл
Добавен
07.04.2020 / ДГС Гурково
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти - 2019
Файл
Добавен
07.04.2020 / ДГС Гурково
Консултации по ГВСК
Файл
Добавен
07.04.2020 / ДГС Гурково