Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5334 ДГС Гурково 15.06.2021 Открита процедура 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Гурково, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване“ Виж пълна информация
5325 ДГС Гурково 27.05.2021 Открита процедура 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково Виж пълна информация
5310 ДГС Гурково 11.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
666 куб.м. 165 куб.м. 0 куб.м. 1495 куб.м. 903 куб.м. 0 куб.м. 3229 куб.м.
бб,здгл,см,елств,бк,гбр,здб,трп,яв,яс,мждр
214106, 214129 Процедури за добив на дървесина 125,534.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5309 ДГС Гурково 11.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
536 куб.м. 174 куб.м. 0 куб.м. 840 куб.м. 376 куб.м. 23 куб.м. 1949 куб.м.
бб, здгл, см, бк, гбр, здб,дчрш, яв, трп
214127, 214128 Продажба на стояща дървесина на корен 99,719.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен за местни преработватели Виж пълна информация
5282 ДГС Гурково 21.04.2021 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП ДГС Гурково за срок от 12 месеца." Виж пълна информация
5248 ДГС Гурково 07.04.2021 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС Гурково“ Виж пълна информация
5187 ДГС Гурково 25.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
578 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 200 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 831 куб.м.
чб,бб,ак
214124 Продажба на стояща дървесина на корен 54,541.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен за местни преработватели Виж пълна информация
5186 ДГС Гурково 25.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
791 куб.м. 77 куб.м. 0 куб.м. 1783 куб.м. 1065 куб.м. 398 куб.м. 4114 куб.м.
бк,гбр,трп,чб
214112, 214115, 214125 и 214126 Продажба на стояща дървесина на корен 181,486.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5150 ДГС Гурково 25.03.2021 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС Гурково“ Виж пълна информация
5149 ДГС Гурково 16.04.2021 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж,демонтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите собственост на ТП ДГС Гурково за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
5137 ДГС Гурково 16.03.2021 214201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 4,758.72 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка и залесяване на горски култури. Виж пълна информация
5115 ДГС Гурково 05.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
472 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 1607 куб.м. 1065 куб.м. 398 куб.м. 3580 куб.м.
чб,бк,гбр,трп
214112, 214115 и 214121 Продажба на стояща дървесина на корен 162,027.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5114 ДГС Гурково 05.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
226 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 747 куб.м. 168 куб.м. 0 куб.м. 1199 куб.м.
бб,чб,здгл,ак,врб,елш
214118, 214119 и 214120 Процедури за добив на дървесина 43,287.34 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5057 ДГС Гурково 11.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1090 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 4256 куб.м. 3322 куб.м. 398 куб.м. 9179 куб.м.
бб,чб,здгл,см,бк,гбр,трп,брз
214112, 214113, 214114, 214115 и 214116 Продажба на стояща дървесина на корен 420,913.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5055 ДГС Гурково 11.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 224 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 275 куб.м.
чб, здб, срлп, чдб
214117 Процедури за добив на дървесина 11,678.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5012 ДГС Гурково 28.01.2021 Открита процедура 42,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт на 3 000 тона прогнозно количество добита дървесина от стабилизиран път на териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” до „Кастамону България”АД с.Горно Сахране Виж пълна информация
5010 ДГС Гурково 28.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 303 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 441 куб.м.
бб,чб
214108 Процедури за добив на дървесина 16,568.16 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5009 ДГС Гурково 28.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 138 куб.м.
бб, чб
214108 Процедури за продажба на дървесина 13,885.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
5008 ДГС Гурково 28.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 406 куб.м. 375 куб.м. 278 куб.м. 1126 куб.м.
бб, бк, гбр, здб
214103, 214111 Продажба на стояща дървесина на корен 51,965.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4986 ДГС Гурково 15.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
576 куб.м. 83 куб.м. 0 куб.м. 5410 куб.м. 295 куб.м. 0 куб.м. 6364 куб.м.
бб,чб,здб,бк,гбр,мждр,кл,яв,яс,трп,бл,цр,ак,врбсрлп
214110 Продажба на стояща дървесина на корен 279,215.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация