Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4650 ДГС Гурково 24.09.2020 204201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 25,064.00 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка и залесяване на горски култури. Виж пълна информация
4616 ДГС Гурково 22.10.2020 Открита процедура 4,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки, маски и предпазни екипировки 2. Обособена позиция №2: Доставка на обувни изделия Виж пълна информация
4615 ДГС Гурково 21.10.2020 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
4591 ДГС Гурково 03.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
333 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 438 куб.м.
бк,бб,здгл,см
204143 Процедури за продажба на дървесина 40,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
4590 ДГС Гурково 03.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
324 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 1264 куб.м. 858 куб.м. 205 куб.м. 2726 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп,яв,яс,врб
204121,204122,204141,204142 Продажба на стояща дървесина на корен 128,008.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4589 ДГС Гурково 03.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
385 куб.м. 105 куб.м. 0 куб.м. 1307 куб.м. 945 куб.м. 23 куб.м. 2765 куб.м.
бб,чб,здгл,см,бк,гбр,здб,дчрш,трп,яв,срлп,шст,мждр,кл,цр
204130,204143,204144,204145 Процедури за добив на дървесина 106,597.58 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
4512 ДГС Гурково 29.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м.
бл
204135 Процедури за продажба на дървесина 3,360.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
4511 ДГС Гурково 29.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
259 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 316 куб.м.
бб
204139 Процедури за продажба на дървесина 30,305.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад за Местни търговци Виж пълна информация
4510 ДГС Гурково 29.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
713 куб.м. 131 куб.м. 0 куб.м. 151 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 996 куб.м.
бб,здгл,гбр
204108 Продажба на стояща дървесина на корен 66,318.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен за Местни търговци Виж пълна информация
4509 ДГС Гурково 29.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2641 куб.м. 116 куб.м. 0 куб.м. 2851 куб.м. 2301 куб.м. 975 куб.м. 8884 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп,брз,яв
204107,204110,204122,204126,204131,204136 Продажба на стояща дървесина на корен 427,432.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4508 ДГС Гурково 29.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
365 куб.м. 78 куб.м. 0 куб.м. 1370 куб.м. 1153 куб.м. 0 куб.м. 2966 куб.м.
бб,чб,здгл,бк,гбр,здб,яв,бл,цр,мждр,ак,срлп,кл,чдб
204129, 204135, 204138, 204139 и 204140 Процедури за добив на дървесина 114,805.08 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
4451 ДГС Гурково 01.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2390 куб.м. 76 куб.м. 0 куб.м. 3326 куб.м. 2656 куб.м. 975 куб.м. 9423 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп,брз,яв
204107,204122,204126,204127,204135,204136 Продажба на стояща дървесина на корен 456,642.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4450 ДГС Гурково 01.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
105 куб.м. 77 куб.м. 0 куб.м. 917 куб.м. 710 куб.м. 0 куб.м. 1809 куб.м.
бб,см,здгл,чб,бк,гбр,здб,яв,трп,дчрш,лп,шст,кл,мждр
204129, 204130 и 204137 Процедури за добив на дървесина 70,915.09 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
4314 ДГС Гурково 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 647 куб.м. 1124 куб.м. 0 куб.м. 1776 куб.м.
бб,бк,гбр,здб,яв,яс,трп
204104, 204131 Процедури за продажба на дървесина 120,101.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
4313 ДГС Гурково 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 442 куб.м. 335 куб.м. 240 куб.м. 1055 куб.м.
чб,бк,гбр,трп
204122, 204127 Продажба на стояща дървесина на корен 49,397.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4312 ДГС Гурково 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
419 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 2726 куб.м. 2417 куб.м. 472 куб.м. 6099 куб.м.
бб, здгл, бк,гбр,здб,кл,яв,яс,трп,врб,кл
204104,204129,204130,204131,204132,204133 Процедури за добив на дървесина 209,399.20 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4227 ДГС Гурково 16.06.2020 Открита процедура 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддържане на стари менерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково" Виж пълна информация
4208 ДГС Гурково 07.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м. 558 куб.м. 0 куб.м. 573 куб.м.
здб, бк, гбр, мждр
204124 Продажба на стояща дървесина на корен 28,124.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4043 ДГС Гурково 25.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1695 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 312 куб.м. 300 куб.м. 2309 куб.м.
бб,бк,гбр,трп
204107, 204108-2 Процедури за продажба на дървесина 192,510.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
4042 ДГС Гурково 25.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
333 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 438 куб.м.
бк,бб,здгл,см
204108-1 Процедури за продажба на дървесина 40,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация