Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4847 ДГС Гурково 09.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 62 куб.м.
бб
214103 Продажба на стояща дървесина на корен 3,621.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4846 ДГС Гурково 09.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
158 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м.
бб,чб
214107, 214108 Процедури за продажба на дървесина 22,375.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
4845 ДГС Гурково 09.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
170 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 2523 куб.м. 1291 куб.м. 0 куб.м. 4059 куб.м.
бб,чб,здб,бк,гбр,мждр,кл,яв,яс,трп,бл,цр,ак,врбсрлп
214105, 214106, 214107, 214108 и 214109 Процедури за добив на дървесина 171,478.44 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
4785 ДГС Гурково 26.11.2020 Събиране на оферти с обява 2,565.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2020 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3/1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
4725 ДГС Гурково 27.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 27 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 76 куб.м.
бб,здгл,бк,гбр
204146 Продажба на стояща дървесина на корен 4,182.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен за МП Виж пълна информация
4724 ДГС Гурково 27.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 262 куб.м. 0 куб.м. 267 куб.м.
здб,бк,гбр,мждр
204147 Продажба на стояща дървесина на корен 13,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4723 ДГС Гурково 27.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 81 куб.м. 0 куб.м. 373 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 515 куб.м.
бб,чб,здгл,цр
204148 и 204149 Процедури за добив на дървесина 19,313.32 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
4650 ДГС Гурково 24.09.2020 204201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 25,064.00 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка и залесяване на горски култури. Виж пълна информация
4616 ДГС Гурково 29.10.2020 Открита процедура 4,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки, маски и предпазни екипировки 2. Обособена позиция №2: Доставка на обувни изделия Виж пълна информация
4615 ДГС Гурково 21.10.2020 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
4591 ДГС Гурково 03.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
333 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 438 куб.м.
бк,бб,здгл,см
204143 Процедури за продажба на дървесина 40,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
4590 ДГС Гурково 03.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
324 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 1264 куб.м. 858 куб.м. 205 куб.м. 2726 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп,яв,яс,врб
204121,204122,204141,204142 Продажба на стояща дървесина на корен 128,008.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4589 ДГС Гурково 03.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
385 куб.м. 105 куб.м. 0 куб.м. 1307 куб.м. 945 куб.м. 23 куб.м. 2765 куб.м.
бб,чб,здгл,см,бк,гбр,здб,дчрш,трп,яв,срлп,шст,мждр,кл,цр
204130,204143,204144,204145 Процедури за добив на дървесина 106,597.58 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
4512 ДГС Гурково 29.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м.
бл
204135 Процедури за продажба на дървесина 3,360.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
4511 ДГС Гурково 29.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
259 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 316 куб.м.
бб
204139 Процедури за продажба на дървесина 30,305.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад за Местни търговци Виж пълна информация
4510 ДГС Гурково 29.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
713 куб.м. 131 куб.м. 0 куб.м. 151 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 996 куб.м.
бб,здгл,гбр
204108 Продажба на стояща дървесина на корен 66,318.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен за Местни търговци Виж пълна информация
4509 ДГС Гурково 29.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2641 куб.м. 116 куб.м. 0 куб.м. 2851 куб.м. 2301 куб.м. 975 куб.м. 8884 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп,брз,яв
204107,204110,204122,204126,204131,204136 Продажба на стояща дървесина на корен 427,432.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4508 ДГС Гурково 29.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
365 куб.м. 78 куб.м. 0 куб.м. 1370 куб.м. 1153 куб.м. 0 куб.м. 2966 куб.м.
бб,чб,здгл,бк,гбр,здб,яв,бл,цр,мждр,ак,срлп,кл,чдб
204129, 204135, 204138, 204139 и 204140 Процедури за добив на дървесина 114,805.08 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
4451 ДГС Гурково 01.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2390 куб.м. 76 куб.м. 0 куб.м. 3326 куб.м. 2656 куб.м. 975 куб.м. 9423 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп,брз,яв
204107,204122,204126,204127,204135,204136 Продажба на стояща дървесина на корен 456,642.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4450 ДГС Гурково 01.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
105 куб.м. 77 куб.м. 0 куб.м. 917 куб.м. 710 куб.м. 0 куб.м. 1809 куб.м.
бб,см,здгл,чб,бк,гбр,здб,яв,трп,дчрш,лп,шст,кл,мждр
204129, 204130 и 204137 Процедури за добив на дървесина 70,915.09 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация