Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3824 ДГС Гурково 30.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 654 куб.м. 174 куб.м. 683 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 1700 куб.м.
бб, чб, здгл, бк, гбр, трп, яв
204106, 204111, 204112, 204113, 204114 Процедури за добив на дървесина 63,310.08 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3757 ДГС Гурково 27.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 654 куб.м. 174 куб.м. 683 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 1700 куб.м.
бб, чб, здгл, бк, гбр, трп, яв
204106, 204111, 204112, 204113, 204114 Процедури за добив на дървесина
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 3757 на ДГС Гурково от 27.12.2019 е прекратена!
3669 ДГС Гурково 11.12.2019 Открита процедура 42,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт на 3 000 тона прогнозно количество добита дървесина от стабилизиран път на териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” до „Кастамону България”АД с.Горно Сахране Виж пълна информация
Процедура № 3669 на ДГС Гурково от 11.12.2019 е прекратена!
3653 ДГС Гурково 11.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2617 куб.м. 278 куб.м. 0 куб.м. 5044 куб.м. 2445 куб.м. 825 куб.м. 11209 куб.м.
бб,чб,здгл,бк,гбр,здб,трп,яв,яс,брк
204105,204106,204107,204108,204109,204110,204111,204112,204113,204114 Процедури за добив на дървесина 311,118.27 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3646 ДГС Гурково 10.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2384 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 2558 куб.м. 2304 куб.м. 825 куб.м. 8095 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,трп,яв,яс,
204105, 204107, 204108, 204110 Процедури за продажба на дървесина 606,479.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
3619 ДГС Гурково 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13574 куб.м.
бб, чб, бк др
2001 Д Дългосрочни договори 649,341.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2001Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА ЗАГОРА, ДГС ИВАЙЛОВГРАД, ДГС ГУРКОВО И ДЛС МАЗАЛАТ Виж пълна информация
3454 ДГС Гурково 22.10.2019 Събиране на оферти с обява 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № ИЗ -1973/29.10.2009 Г. ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ Виж пълна информация
3453 ДГС Гурково 22.10.2019 Събиране на оферти с обява 2,052.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба №3 Виж пълна информация
3451 ДГС Гурково 11.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 21 куб.м.
здб
194154 Процедури за продажба на дървесина 1,980.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация
3379 ДГС Гурково 17.09.2019 194201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,183.11 лв. без ДДС
Предмет: Ръчно почистване на площи, почвоподготовка за залесяване, залесяване и отглеждане на горски култури. Виж пълна информация
3369 ДГС Гурково 05.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м.
бк
174117 Процедури за продажба на дървесина 12,474.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добита дървесина Виж пълна информация
3359 ДГС Гурково 05.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м. 176 куб.м. 0 куб.м. 399 куб.м.
здб,гбр,бк,кл
194144, 194154 Процедури за добив на дървесина 15,565.15 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3343 ДГС Гурково 23.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1168 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 482 куб.м. 407 куб.м. 402 куб.м. 2459 куб.м.
бк,гбр,здб
194137, 194140 Процедури за продажба на дървесина 197,065.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
3342 ДГС Гурково 23.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 853 куб.м. 573 куб.м. 0 куб.м. 1521 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,врб,яв,брз
194152, 194153 Продажба на стояща дървесина на корен 72,199.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3341 ДГС Гурково 23.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 235 куб.м. 208 куб.м. 28 куб.м. 640 куб.м.
бб,здгл,см,бк,гбр
194150, 194151 Процедури за добив на дървесина 21,101.35 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3335 ДГС Гурково 20.09.2019 Открита процедура 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипировки и обувни изделия по обособени позиции: 1. Обособена позиции № 1: „Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипировки” 2. Обособена позиции № 2: „Доставка на обувни изделия” Виж пълна информация
3333 ДГС Гурково 16.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 186 куб.м. 214 куб.м. 0 куб.м. 400 куб.м.
бк, гбр, здб
174117 Процедури за добив на дървесина 6,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
3312 ДГС Гурково 08.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 386 куб.м. 389 куб.м. 0 куб.м. 775 куб.м.
бк,гбр,здб,мждр,кл
194147 Процедури за добив на дървесина 17,685.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3269 ДГС Гурково 23.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 1526 куб.м. 1006 куб.м. 0 куб.м. 2573 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,мждр,кл,цр,бл
194145, 194146, 194147, 194148, 194149 Процедури за добив на дървесина 81,817.21 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3261 ДГС Гурково 19.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
212 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 1885 куб.м. 1064 куб.м. 297 куб.м. 3527 куб.м.
бб, чб,здб,бк,гбр,трп
194131, 194133, 194144 Продажба на стояща дървесина на корен 163,193.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация