slide

Контакти | ДГС Гурково

Директор:
инж. Калин Руменов Николов
Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
гр. Гурково 6199, ул. „Прохода” № 1
e-mail:
dgsgurkovo@uidp-sliven.com
телефон:
04331/2117
факс: