Процедура № 6364 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Гурково 14.11.2022 26,962.70 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
224138 здб, гбр, мждр, цр,кл,ак,бл,дчрш 65 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 322 куб.м. 320 куб.м. 0 куб.м. 707 куб.м.