Процедура № 6498 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Гурково 16.01.2023 10,179.68 лв. без ДДС Публично състезание Профил на купувача Публично състезание
Предмет Възстановяване на поливна система ведно с оборудване към нея в държавен горски разсадник „Николаево”, в териториалния обхват на ТП ДГС „Гурково“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.