Процедура № 6681 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Гурково 06.06.2023 37,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача Открита процедура
Предмет „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Гурково, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.