Процедура № 6799 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Гурково 25.09.2023 800.00 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача Събиране на оферти с обява „Извършване на годишни технически прегледи на МПС /вкл. ГТП на газови и метанови уредби/, за срок от 12 месеца“.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.