slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
377 ДГС Гурково Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на ТП „ДГС ГУРКОВО" 18.03.2016

инф.плащания-юни-377.rar /11.07.2016/
инф.плащания 377-юли.rar /15.08.2016/
плащане м. август.PDF /15.09.2016/
инф.плащания 377-септември.rar /13.10.2016/
инф.плащания-октомври 377.rar /17.11.2016/
289 ДГС Гурково „ Доставка чрез покупка на офис техника (компютърни системи и мултифункционални устройства) за нуждите на ТП ДГС Гурково” 01.10.2015

253 ДГС Гурково „Избор на изпълнител за извършване на годишни технически прегледи на автомобили, собственост на ТП” ДГС Гурково“ 25.08.2015

234 ДГС Гурково Договор без обявление с поср. на борсов посредник, чрез борсова сделка за доставка чрез покупка на горива за нуждите на ТП ДГС Гурково 12.08.2015
228 ДГС Гурково "Избор на изпълнител за извършване на годишни технически прегледи на автомобили, собственост на ТП "ДГС Гурково" 10.08.2015

226 ДГС Гурково „Доставка чрез закупуване на материали за маркиране на дървесина – боя, разредители, четки и др. за нуждите на ТП ДГС Гурково“ 04.08.2015

225 ДГС Гурково „Абонаментна поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS и др. техника в извънгар. срок) за нуждите на ТП ДГС Гурково”. 04.08.2015

инф.плащания-юни-225.rar /11.07.2016/
инф.плащания 225-юли.rar /15.08.2016/
плащане м. август0001.PDF /15.09.2016/
плащане м. август.PDF /15.09.2016/
инф. плащания 225-септември.rar /13.10.2016/
инф.плащания-октомври 225.rar /17.11.2016/
инфо.прикл.дог.225.PDF /29.11.2016/
203 ДГС Гурково Следгаранц., сервизно и техн.обслужване, профилактика, диагностика, осн. и тек.ремонт, включит. доставка и монтаж на резервни части и консумативи, гуми-нови и употребявани за нуждите на ДГС Гурково 06.07.2015
инф.плащания-юни-203.rar /11.07.2016/
инф.плащания 203-юли.rar /15.08.2016/
информация приключен договор - 203.rar /24.08.2016/
информация приключен договор 203.rar /24.08.2016/
плащане м. август.PDF /15.09.2016/
101 ДГС Гурково Информация по чл.44 ал.10 ДГС ГУРКОВО 30.03.2015
60 ДГС Гурково Информация плащания ТП ДГС Гурково 18.02.2015

инф. плащания юни 60.rar /11.07.2016/
инф.плащания-60-юли.rar /17.08.2016/
плащания м. август.PDF /15.09.2016/
инф.плащания 60-септември.rar /13.10.2016/
инф.плащания-октомври 60.rar /17.11.2016/
6 ДГС Гурково „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Гурково“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” 24.11.2014