slide

Процедури | ДГС Гурково

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6391 ДГС Гурково 15.12.2022 бб,чб,здгл,ел,елств,см,бк,гбр,здб,дчрш,яв,врб,брз,трп,мждр,кл,цр,ак,бл,шст,срлп,елш, 234101,234102,234103,234104,234105,234106,234107,234108,234109,234110,234111,234112,234113,234114,234115,234116,234117 Процедури за добив на дървесина 695,111.95 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6364 ДГС Гурково 14.11.2022 здб, гбр, мждр, цр,кл,ак,бл,дчрш 224138 Процедури за добив на дървесина 26,962.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6348 ДГС Гурково 31.10.2022 бб,см,здгл,бк,гбр,яв 224126, 224137 Процедури за добив на дървесина 11,192.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6282 ДГС Гурково 12.09.2022 бб,здб,гбр,мждр,срлп,трп 224136 Процедури за добив на дървесина 46,934.65 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6271 ДГС Гурково 29.08.2022 бб,см, здгл, бк, гбр, здб, мждр,кл,дчрш,трп,яв,яс,врб 224133, 224134 и 224135 Процедури за добив на дървесина 73,951.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6251 ДГС Гурково 22.08.2022 бк 224132 Процедури за добив на дървесина 8,743.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6214 ДГС Гурково 19.07.2022 бб,здгл,см,чб,ел,бк,гбр,здб,мждр,шст,дчрш,яв,трп, 224112, 224127, 224128, 224129, 224130 и 224131 Процедури за добив на дървесина 228,531.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6174 ДГС Гурково 16.06.2022 бб,здгл,чб,здб,бк,гбр,цр,мждр,трп,врб,кл,ак,бл,чрш 224103, 224107, 224124, 224125 и 224126 Процедури за добив на дървесина 121,341.35 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6098 ДГС Гурково 20.04.2022 бк, гбр 224115 Процедури за добив на дървесина 20,240.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6097 ДГС Гурково 20.04.2022 бб, см, здгл, бк, гбр, яв, врб 224114 Процедури за добив на дървесина 19,648.25 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6025 ДГС Гурково 17.03.2022 чб, здб, гбр, мждр, цр, ак, срлп, трп 224101, 224102 Процедури за добив на дървесина 20,173.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5799 ДГС Гурково 10.12.2021 бб,чб,см,здгл,вб,бк,гбр,здб,трп,яв,мждр,кл,цр,срлп,врб,брз,шст,бл, 224104,224105, 224106,224108, 224109,224110,224111,224112, 224113, 224114,224115, 224116,224117, 224118,224119, 224120, 224121, 224122,224123 Процедури за добив на дървесина 488,662.46 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5695 ДГС Гурково 23.11.2021 здб, бк, гбр, пкл 214136 Процедури за добив на дървесина 8,839.92 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5649 ДГС Гурково 28.10.2021 здб, гбр, пкл 214135 Процедури за добив на дървесина 19,686.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5564 ДГС Гурково 16.09.2021 здб,бк,гбр, трп 214134 Процедури за добив на дървесина 8,374.08 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5506 ДГС Гурково 11.08.2021 бк, гбр 214132 Процедури за добив на дървесина 28,028.02 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5443 ДГС Гурково 20.07.2021 бк, гбр 214132, 214133 Процедури за добив на дървесина 55,744.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5422 ДГС Гурково 08.07.2021 бб,чб,бк,гбр,здб,цр,мждр,кл,трп,яв,яс 214106, 214131 Процедури за добив на дървесина 84,927.43 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5310 ДГС Гурково 11.05.2021 бб,здгл,см,елств,бк,гбр,здб,трп,яв,яс,мждр 214106, 214129 Процедури за добив на дървесина 125,534.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5114 ДГС Гурково 05.03.2021 бб,чб,здгл,ак,врб,елш 214118, 214119 и 214120 Процедури за добив на дървесина 43,287.34 лв. без ДДС